E-Usługi

Jak skorzystać z e-usług?
Osoba zainteresowana wypełnia formularz zamieszczony w zakładce "Kontakt" , który zostaje przesłany na adres e-mail Kancelarii (dsass@vp.pl). W formularzu należy zamieścić opis swojego problemu prawnego lub opis sprawy, którą chcieliby Państwo rozwiązać oraz załączyć związane ze sprawą dokumenty.
 
W przeciągu 24 godzin skontaktujemy się z Państwem w celu udzielenia odpowiedzi bądź uzupełnienia dokumentacji w sprawie.
 
Korzyści płynące z e-usług
Porady udzielane za pośrednictwem Internetu są idealnym rozwiązaniem dla osób, które nie mają czasu lub możliwości na osobiste spotkanie z radcą prawnym.
 
Pisma sporządzone przez profesjonalistę uchronią Państwa od niebezpieczeństw, z jakimi może być związane korzystanie z powszechnie dostępnych w Internecie wzorów umów i pism, które nie uwzględniają specyfiki Państwa sytuacji prawnej.
 
KOSZT e-usługi
Przed podjęciem decyzji o powierzeniu nam swojej sprawy otrzymacie Państwo całkowity koszt usługi prawnej. Rezygnacja po otrzymaniu wyceny nie wiąże się z poniesieniem żadnego obciążenia finansowego.