Rejestracja spółek i organizacji pozarządowych

Świadczymy pomoc prawną w zakresie:
 • wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej i społecznej;
 • wyboru formy opodatkowania prowadzonej działalności;
 • przygotowania dokumentacji niezbędnej do założenia spółki/organizacji pozarządowej (sporządzenie projektu umowy spółki/statutu spółki, wypełnienie urzędowych formularzy do rejestracji spółki, wniosków i zgłoszeń wymaganych przepisami prawa);
 • reprezentacji przed organami administracji publicznej i sądami w celu rejestracji spółki/organizacji pozarządowej;
 • dokonywania zmian w przedmiocie działalności, sposobie reprezentacji, wysokości udziałów/kapitału, zmian osobowych, likwidacji spółki/organizacji pozarządowej;
Założenie spółki, poczynając od odpowiedniego wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez sporządzenie umowy spółki, a następnie zarejestrowanie jej we właściwym organie, jest procesem skomplikowanym. Nasza Kancelaria oferuje Państwu profesjonalną pomoc podczas całego tego procesu.
 
Świadczymy nasze usługi w zakresie następujących spółek prawa handlowego:
 • spółki jawnej
 • spółki partnerskiej
 • spółki komandytowej
 • spółki komandytowo- akcyjnej
 • spółki akcyjnej
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Świadczymy nasze usługi w zakresie następujących organizacji pozarządowych:

 • stowarzyszeń,
 • fundacji,
 • spółdzielni socjalnych.