Reklamacje konsumenckie

Zdarza się, że nabyty przez Państwa towar/usługa ma wady, o których nie wiedzieliście Państwo w chwili dokonania zakupu. W tej sytuacji istotnym jest wybór trybu zgłoszenia reklamacji, bowiem od niego zależy kto ją będzie rozpatrywał i jakie uprawnienia Państwu przysługują.
 
W ramach pomocy prawnej świadczymy usługi dla Państwa polegające na:
  • wyborze trybu zgłoszenia reklamacji (niezgodność towaru z umową/rękojmia/gwarancja),
  • przygotowaniu zgłoszenia reklamacyjnego do sprzedawcy/wykonawcy,
  • przygotowaniu projektu pozwu i reprezentowaniu kupującego przed sądem powszechnym.