Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za prowadzenie spraw ustalane jest przez Kancelarię na trzy sposoby:
  1. Jednorazowe ryczałtowe wynagrodzenie za całość postępowania w danej instancji przed sądem, bądź organem administracyjnym.
  2. W sprawach, w których nie jest możliwe jednoznaczne określenie wartości przedmiotu sporu oraz w sprawach polegających na obsłudze podmiotów gospodarczych można zastosować rozliczanie godzinowe za każdą rozpoczętą godzinę pracy Kancelarii. Kwota stawki ustalana jest każdorazowo z poszczególnym zleceniodawcą.
  3. W przypadku stałej obsługi podmiotów gospodarczych stosowane także jest ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne. Kwota wynagrodzenia ustalana jest każdorazowo z poszczególnym zleceniodawcą.
Bank: MBank
Nr konta bankowego: 55 1140 2004 0000 3902 7493 7575