Odszkodowania

Oferujemy naszym klientom pomoc w zakresie dochodzenia odszkodowania, renty i zadośćuczynienia z tytułu wszelkich szkód osobowych oraz odszkodowania z tytułu wszelkich szkód rzeczowych. Mogą Państwo skorzystać z naszej pomocy także w sytuacji, kiedy uważają Państwo, że uzyskane przez Państwa odszkodowanie lub zadośćuczynienie zostało zaniżone. Dzięki naszej pomocy uzyskacie Państwo odszkodowanie z tytułu:
 • Wypadku komunikacyjnego, tj:
  • uszkodzenia samochodu w wyniku wjechania w dziurę w wyniku zaniedbania zarządcy drogi;
  • uszkodzenia pojazdu oraz szkód na osobie kierowcy doznanych w wyniku kolizji drogowej w skutek nieuwagi innego kierowcy;
  • szkód na osobie i mieniu pasażera doznanych w wyniku kolizji drogowej bez względu na winę kierowcy;
  • szkód na osobie i mieniu doznanych w czasie podróży środkami komunikacji masowej (autobus, bus, tramwaj, pociąg);
  • szkód na osobie i mieniu doznanych w wyniku potrącenia pieszego;
  • utraty osoby bliskiej w wyniku wypadku;
 • Wypadku przy pracy, tj.:
  • szkód na osobie i mieniu pracownika doznanych w czasie pracy na skutek wypadku nie z własnej winy;
  • szkód na osobie i mieniu pracownika doznanych w czasie podróży służbowej na skutek wypadku nie z własnej winy;
  • szkód na osobie i mieniu pracownika doznanych w drodze do i z pracy na skutek wypadku nie z własnej winy;
 • Zalanego mieszkania, tj.:
  • szkód na mieniu doznanych na skutek zalania mieszkania;
 • Poślizgnięcia i potknięcia, tj.:
  • szkód na osobie i mieniu doznanych w wyniku upadku na chodniku, parkingu, placu w wyniku zaniedbania zarządcy drogi lub zarządcy terenu;
 • Błędu medycznego i zakażenia, tj.:
  • szkód na osobie doznanych w czasie leczenia w szpitalu na skutek błędów medycznych lub zakażenia bakteriami;
  • utraty osoby bliskiej w wyniku błędu medycznego lub zakażenia bakteriami.